05. Taize - Pielgrzymka zaufania przez ziemię

W tym roku ekumeniczne spotkanie młodych na przełomie roku organizowane jest w Polsce, we Wrocławiu. Nam nie udało sie pojechać do stolicy Dolnego Śląska, jednak przygotowaliśmy 2 prezentacje, obejrzeliśmy film o Taize i zapoznaliśmy się z piękną ideą, którą zapoczątkowała garstka ubogich braci w niewielkiej francuskiej wiosce