09. Świętowanie szabatu

W szabat to nie ludzie pielgrzymują - to Królowa Szabat, Oblubienica przybywa do nich. XXIII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim poświęcony byl tematyce świętowania szabatu. Przygotowaliśmy dwie prezentacje, by przybliżyć ten temat. Zwłaszcza, że w tej kwestii wiele moglibyśmy się od naszych Starszych Braci w wierze (JPII) czy Starszych Ojcó (B16), nauczyć. Zainscenizowaliśmy też fragment szabatowej celebracji: zapaliliśmy świece, odmówiliśmy błogosławieństwo, zaśpiewaliśmy hymn szabatowy "Szalom alechem". Była nawet prawdziwa chałka i kielich kiduszowy. Prezentacjami podzieliliśmy się też z naszymi klasami, stąd dużo więcej niż sami uczestnicy projektu dowiedziało się o pięknych obchodach dnia świętego w judaizmie