1. Zadanie: Mozaiki w Centrum Jana Pawła II

  1. Ostatnia Wieczerza – mozaika umieszczona jest po prawej tronie ołtarza.  Przedstawia Jezusa z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Stół ma kształt jakby owalnego tułowia ryby, najstarszego symbolu chrześcijaństwa - po jednej jego stronie siedzi 11 Apostołów, po drugiej samotny Judasz trzymający za plecami sakiewkę, symbol swojej zdrady. Jezus siedzi u szczytu stołu, podaje Apostołom chleb i wino, wyciąga w ich stronę ręce, nie wykluczając Judasza. Wydaje się wręcz, że kieruje je głównie ku Judaszowi. Judasz ubrany jest w czarną szatę symbolizującą zło, grzech, za jego plecami są także czarne pasy, symbolizujące noc, ciemność, grzech. 

     
  2. Przejście przez Morze Czerwone – Mozaika ma jakby 2 warstwy: na dolne widzimy Mojżesza wyprowadzającego Naród Wybrany z Egiptu, przeprowadzającego go przez Morze Czerwone. Mojżesz ma uniesioną w górę prawą rękę, która wraz z laską powstrzymuje fale morza. Nad falami morskimi widzimy anioła, który otwiera więzienie, z którego uwalnia Piotra i Pawła – apostołowie na tej mozaice stąpają po wodzie, jak Piotr po Jeziorze Genezareth w Ewangelii. Gest anioła jest podobny do gestu Mojżesza, a sam Mojżesz – do Jezusa. Anioł trzyma w lewej ręce rozerwany łańcuch: druga część owija jeszcze rękę Pawła, ale łańcuch jest już rozerwany. Lewa dłoń Mojżesza jest jakby podana idącym za nim, tak samo lewa dłoń anioła. Symboliką tej mozaiki jest wyprowadzenie z niewoli i prowadzenie do wiary, która symbolizuje chodzenie po wodzie.