11. Ekumeniczny styczeń

Ekumenizm jest drogą, którą od wielu lat usiłuje podążać nasz Kościół wespół z innymi wspólnotami religijnymi. Można tę drogę uznać jako rodzaj pielgrzymki: jest długa i trudna, wymaga wysiku, zaangażowania i dobrej woli. Styczeń to dobry czas, by o tym przypomnieć