15. Pielgrzymkowym szlakiem Jana Pawła II

W naszych tegorocznych działaniach nie mogliśmy pominąć pielgrzymek Jana Pawła II, które były jednym z charakterystycznych wyznaczników jego pontyfikatu. Został nawet nazwany Papieżem-Pielgrzymem.