28. Pielgrzymkowe tradycje w religiach wschodu

W religiach wschodu całe życie jest wędrówką, pielgrzymką, która ma doprowadzić człowieka do doskonałości. Bardzo ciekawe tradycje związane są też z przezywaniem różnych świąt i wydarzeń w życiu wyznawcow religii wschodu, Tego dotyczy nasza kolejne prezentacja