3. Zadanie nr 3 - Psalmy

Zagadka nr 3: Św. Jan Bosko powiedział - „Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość”. Podaj inny dowolny cytat (z wypowiedzi, z teksów poetyckich, z tekstów biblijnych lub innych źródeł), który odnosić się będzie do głównej tematyki tegorocznej edycji. 

Nasza odpowiedź: My stawiamy na Psalmy - teksty zarówno biblijne, jak poetyckie, w których mnóstwo jest odbiesień do ludzkiej kondycji na tym świecie, a więc i do chwil smutku, i radości, na przykład: 

Psalm 9 mówi o tym, że to Pan jest ucieczką uciśnionego w chwilach smutku

 Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.

 Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. 

Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego,

ucieczką w czasach utrapienia.
 

Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie,
pośród narodów głoście Jego dzieła, 

bo mściciel krwi pamięta o ubogich,

pamięta, a nie zapomina ich wołania.
 

Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą.
Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci,
bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej
i weselił się Twoją pomocą.