Dobroczynne akcje dla misji afrykańskich

Ponieważ wielu z nas angazuje się nie tylko w projekt "Oblicza Dialogu", ale tez działania charytatywne w Szkolnym Kole "Caritas", postanowiliśmy połączyć te dziedziny i z jednej strony pomóc placówkom misyjnym prowadzonym przez polskie siostry pallotynki na pograniczu Rwandy i Kongo, przy okazji dowiadując się czegoś o tradycjach pielgrzymkowych w krajach afrykańskich