Religia i święta żydowskie

Każda religia posiada wiele różnych świąt - większość z nich związana jest z radosnymi wydarzeniami, pamiątkami, celebracjami. Bywają też momenty podniosłe, poważne i takie święta. Małosia, uczestniczka naszego projektu, w swojej prezentacji zapoznaje nas z żydowskim kalendarzem, po czym robi przegląd najważniejszych świąt judaizmu - i tych wesołych, i poważniejszych.